Skład komisji Rady

KOMISJE STAŁE RADY GMINY DUSZNIKI
 
Komisja Rewizyjna
Jadwiga Klińska - Przewodnicząca
Bernadeta Augustyniak
Wojciech Kukułka
Grzegorz Mazurek
Zdzisław Siemieniak
 
Komisja Rolnictwa i Budżetu
Ireneusz Tylkowski - Przewodniczący
Justyna Bachorz
Jadwiga Klińska
Wojciech Kukułka
Grzegorz Pawlak
 
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Andrzej Danielczak - Przewodniczący
Marek Liszkowski
Iwona Ratajczak
Zdzisław Siemieniak
Ireneusz Tylkowski
 
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Tomasz Ćwian - Przewodniczący
Bernadeta Augustyniak
Andrzej Danielczak
Robert Kałek
Marian Kaźmierowski
Grzegorz Mazurek
Iwona Ratajczak