Funkcje i skład komisji Rady

PRZEWODNICZĄCY RADY - Ryszard Pacholak

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY - Marzena Frąckowiak

 

KOMISJE STAŁE RADY GMINY DUSZNIKI w kadencji 2018 - 2023
 
Komisja Rewizyjna

Jadwiga Klińska - Przewodnicząca

Justyna Bachorz

Adam Nowak

Wiesława Woźniak

Małgorzata Wrochna

 
Komisja Rolnictwa i Budżetu

Ireneusz Tylkowski - Przewodniczący

Andrzej Danielczak

Grzegorz Pawlak

Marzena Frąckowiak

Paweł Henicz


Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Andrzej Danielczak - Przewodniczący

Ireneusz Tylkowski

Marek Liszkowski

Magdalena Klupś

Adam Nowak


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Małgorzata Wrochna - Przewodnicząca

Kamila Zimna

Marzena Frąckowiak

Tomasz Ćwian

Wiesława Woźniak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Magdalena Klupś - Przewodnicząca

Jadwiga Klińska - Zastępca Przewodniczącej

Paweł Henicz