Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY DUSZNIKI

Aktualny Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki został wprowadzony zarządzeniem nr 12/16 Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 marca 2016 r.

ZMIANA DO REGULAMINU

- wprowadzona zarządzeniem nr 85/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.