Protokoły z sesji i komisji

Protokoły z sesji i posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Duszniki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w podziale na kadencje Rady, roczniki i daty sesji i posiedzeń. Treść protokołów znajduje się w BIP w zakładce:

BAZA PRAWA LOKALNEGO

 

Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki kadencji 2018-2023:

Protokoły z sesji Rady w 2018 r.

Protokoły z sesji Rady w 2019 r.

 

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU IMIENNEGO WYKAZU GŁOSOWAŃ

  1. Imienny wykaz głosowań radnych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: 2018 r., 2019 r.
  2. Na stronie Urzędu Gminy Duszniki pod linkiem: http://www.duszniki.eu/protokoly-z-sesji-i-komisji
  3. W siedzibie Urzędu Gminy Duszniki na tablicy informacyjnej Biura Obsługi Rady - I piętro, za pok. 11.