Podatki lokalne

Stawki podatku w 2019 r.

- od nieruchomości: uchwała nr LVII/393/18 z dnia 12 października 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 8041)

- rolnego: uchwała nr II/8/18 z dnia 27 listopada 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 9464)

- od środków transportowych: nr II/9/18 z dnia 27 listopada 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2018r., poz. 9514)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/

 

 

Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2019 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to:

I rata - do 15 marca,

II rata - do 15 maja, 

III rata - do 15 września,

IV rata - do 15 listopada.