Podatki lokalne

Na XLII sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 24 października 2017 r. radni podjęli 3 uchwały dotyczące określenia podatków na 2018 r.: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Stawki podatku w 2018 r.

- od nieruchomości: uchwała nr XLII/301/17; (uchwała RIO- stwierdzenie nieważności § 3)

- rolnego: uchwała nr XLII/303/17;

- od środków transportowych: uchwała XLII/302/17.

Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2018 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to:

I rata - do 15 marca,

II rata - do 15 maja, 

III rata - do 15 września,

IV rata - do 15 listopada.