Plan pracy w 2018

Plany pracy Rady Gminy Duszniki i poszczególnych komisji w 2018 roku:

Uchwały: XLIV/329/17, PLAN (plan pracy Rady), XLIII/320/17 (plan pracy Komisji Rewizyjnej) i  XLIV/328/17, PLAN (plany pracy pozostałych komisji).

TABELA ZBIORCZA