NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY.


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO


Informacja z dnia 24 maja 2018 r.

Szkolenie dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji w zakresie RODO (ochrona danych osobowych) - 19 czerwca 2018 r. w Dusznikach

Szczegółowe informacje: TUTAJ

 

Informacja z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania  w trybie bezkonkursowym. TREŚĆ

 

Informacja z dnia 10 stycznia 2018 r.

Informacja o złożonych wnioskach w trybie bezkonkursowym na realizację zadań:

1.Dzień Chorego- realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK,

2.VI Dusznicki Turniej BOCCI- realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK,

3.Dzień Seniora- realizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”


Informacja z dnia 4 stycznia 2018 r.

Oświadczenie dla sprzedawców napojów alkoholowych za rok 2017


Informacja z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w 2018 roku


Informacja z dnia 28 listopada 2017 r.

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2018 rok


Informacja z dnia 20 listopada 2017 r.

Informacja o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki z dnia 17 listopada 2017 r. nr 103/17


Informacja z dnia 20 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 20.11.2017 r., ogłoszono konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań na rok 2018.

Pierwszy konkurs dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia. Drugi konkurs dotyczy realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert konkursowych upływa 11 grudnia 2017 r. o godz. 17:00.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY lub bezpośrednio w treści zarządzeń Wójta Gminy Duszniki z dnia 16 listopada 2017 r.: 101/17, załącznik do 101 i 102/17, załącznik do 102


Informacja z dnia 9 listopada 2017 r.

MAŁE GRANTY - tryb bezkonkursowy - ogłoszenie o realizacji zadania z art.19 a


Informacja z dnia 18 października 2017 r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy na 2018 r.