Najbliższa sesja i komisje

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Duszniki przed sesją w miesiącu lipcu: