Najbliższa sesja i komisje

VI (6) sesja Rady Gminy Duszniki odbędzie się we wtorek 26 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali na piętrze Centrum Animacji Kultury, ul. Jana Pawła II 10 w Dusznikach.

PORZĄDEK OBRAD i PROJEKTY UCHWAŁ

SPRAWOZDANIE WÓJTA

 

Posiedzenia Komisji:

22 lutego 2019 r., piątek, godz. 9.00

Posiedzenie wspólne Komisji Rolnictwa i Budżetu i Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Temat: spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych i Zarządu Dróg Wojewódzkich

Miejsce: salka kameralna nad pocztą, ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach

 

22 lutego 2019 r., piątek, godz. 12.00

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Temat: sytuacja osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Duszniki

Miejsce: I część - WTZ Duszniki, II część - salka kameralna nad pocztą, ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach

 

25 lutego 2019 r., poniedziałek, godz. 13.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Temat: kontrola wybranych przetargów w 2018 r.

Miejsce: salka kameralna nad pocztą, ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach