Budżet Gminy 2018

BUDŻET GMINY DUSZNIKI 2018:

Uchwała budżetowa

Załącznik (objaśnienia i materiały informacyjne)

Załącznik (tabele w Excel'u)

Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 10 stycznia 2018 r. pod pozycją 525 (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2018 r., poz. 525).