Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI
61 29 19 075
61 29 19 400
 
Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.
 

Referat/funkcja

zakres prowadzonych spraw

adres e-mail 

Pracownik

Numer pokoju

Numer wewnętrzny
PARTER      

SEKRETARZ GMINY

organizacje pozarządowe, GKRPA

sekretarz@duszniki.eu

Danuta Dolemba-Parzybut

pok. nr 2

100

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego (RRG), zamówienia publiczne, świetlice wiejskie

zamowienia@duszniki.eu

ochrona@duszniki.eu

Katarzyna Prędka

pok. nr 3

101

RRG / inwestycje, drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenie, fundusze zewnętrzne

fundusze@duszniki.eu

Paulina Górna

pok. nr 4

103

SR / samodzielne stanowisko ds. sportu i rekreacji

sport@duszniki.eu

Piotr Przewoźny

pok. nr 4

103

RRG / gospodarka odpadami, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt

odpady@duszniki.eu

Damian Baran

pok. nr 4

102

RRG / planowanie przestrzenne

budownictwo@duszniki.eu

Łukasz Rzepa

pok. nr 4a

121

RRG / zabytki, nadawanie nazw ulic i numerów porządkowych, opłaty adiacenckie

srodowisko@duszniki.eu

Marta Gądek

pok. nr 4a

121

RRG / gospodarka nieruchomościami

nieruchomosci@duszniki.eu

Kazimiera Słotwińska

pok. nr 4a 

120

RRG / obsługa administracyjna referatu

Sandra Lisek

pok. nr 4

102

Rererat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROO)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

usc@duszniki.eu

Aleksandra Kubiak

pok. nr 5

104

ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny

ewidencja@duszniki.eu

Jacek Lichocki

pok. nr 5

105

ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma)

boi@duszniki.eu

Sandra Juśkiewicz

hol główny

123

PÓŁPIĘTRO  

 

 

SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość

skarbnik@duszniki.eu

finanse@duszniki.eu

Justyna Kaczmarczyk

pok. nr 6

106

RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze)

podatki@duszniki.eu

Daria Kamyszek

pok. nr 7

107

RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych , zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze)

ksiegowosc.ug@duszniki.eu

Agnieszka Czajka

pok. nr 7

107

RF / kadry i płace urzędu, rozliczanie organizacji pozarządowych

kadry@duszniki.eu

Magdalena Targosz

pok. nr 8

108

RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne

ksiegowosc.u@duszniki.eu

Magdalena Fabiańska

pok. nr 8

108

RF /  księgowość budżetowa

ksiegowosc@duszniki.eu

Mirosława Zgoda

pok. nr 9

109

RF /  księgowość budżetowa

odpady.ksiegowosc@duszniki.eu

Lidia Świtała

pok. nr 9

109

        PIĘTRO

   

ZASTĘPCA WÓJTA

wicewojt@duszniki.eu

Tadeusz Zimny

pok. nr 11

111

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROO)

ROO / promocja gminy, strona www.duszniki.eu, współpraca zagraniczna, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej

urzad@duszniki.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

admin@duszniki.eu

Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna

informator@duszniki.eu

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

pok. nr 10

110

ROO / obsługa Rady Gminy Duszniki, współpraca z sołtysami

rada@duszniki.eu

Monika Młynarek

pok. nr 10

110

ROO / obsługa sekretariatu Wójta, wysyłka korespondencji

sekretariat@duszniki.eu

Monika Jeziorecka-Borucka

pok. nr 14

114

WÓJT GMINY DUSZNIKI

wojt@duszniki.eu

Roman Boguś

pok. nr 15

114

ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne

osp@duszniki.eu

Przemysław Chojan

pok. nr 10

110

       GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

 

 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego (GZO)

kier.gzo@duszniki.eu

Kamila Szwedek

pok. nr 13

113

GZO / sekretariat, sprawy organizacyjne, stypendia szkolne (socjalne)

gzo2@op.pl

Alina Głuszak-Winiecka

pok. nr 13

113

GZO / główna księgowość GZO i placówek oświatowych

gzo@duszniki.eu

Anna Szymanowska

pok. nr 12

112

GZO / kadry i płace GZO i placówek oświatowych

gzokadry@duszniki.eu

Kamila Szwedek

pok. nr 12

112

GZO / księgowość i płace placówek oświatowych

ksiegowosc.gzo@duszniki.eu

Agnieszka Kaczmar

pok. nr 12

112
                                                                       
 
 
 

Krystyna Sawińska

pok. nr 7

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów