Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2018-06-22

SUSZA 2018!!! Komunikat dla Rolników z terenu Gminy Duszniki

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Wójta Gminy Duszniki. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

UWAGA!!! DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I WYSŁANY PRZEZ APLIKACJĘ eWniosekPlus WNIOSEK O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2018.

Wnioski można składać w pokoju nr 4 w UG Duszniki

Informacje pod nr tel. 61 29 56 530

Do pobrania:

 1. Wniosek o oszacowanie szkód
 2. Oświadczenie o prowadzonej produkcji zwierzęcej

 

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI - 29 września 2018 r.

Susza rolnicza w Gminie Duszniki

Tegoroczna susza daje się we znaki wszystkim rolnikom. Brak opadów i wysokie temperatury miały i nadal mają ogromny wpływ na tegoroczne zbiory, które są znacznie niższe od planowanych. Przewidziano jednak pewne formy pomocy, które w jakimś stopniu powinny zrekompensować rolnikom tegoroczne straty.

Pod koniec czerwca w urzędzie gminy rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń o dokonanie oszacowania szkód w gospodarstwach, które powstały w wyniku suszy. Na terenie Gminy Duszniki łącznie złożono 399 wniosków o dokonanie oszacowania szkód. Specjalnie powołany w tym celu zespół w lipcu dokonał sprawdzenia na miejscu wystąpienia zgłoszonych szkód. Obecnie pracownicy urzędu sporządzają protokoły z oszacowania zakresu i wysokości dla każdego gospodarstwa rolnego, które zgłosiło szkodę powstałą w wyniku suszy.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewidziane formy pomocy są następujące:

 1. Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej. Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków.
  W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku;
 2. Pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30%, której stawkę na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wnioski
  o tą formę pomocy rolnicy będą mogli składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po oszacowaniu przez komisje szkód w uprawach rolnych
  i sporządzeniu protokołów.
 3. Poręczenia i gwarancja spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji
  w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.
 4. Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.
 5. Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia
  i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.
 6. Dotacja dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha.
 7. Spłata przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata -  w przypadku zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie.
 8. Udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
Pozostałe Komunikaty
2018-06-28

Świadczenie DOBRY START

1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Komu przysługuje świadczenie? Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum; szkole ponadpodst
Czytaj więcej
2018-09-18

O dotacjach z UE - dyżur w Dusznikach

25 września br. (wtorek) w godz. 14.00 - 14.30 w Bibliotece Publicznej w Dusznikach będzie miał miejsce dyżur (Mobilny Punkt Informacyjny) pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu. Więcej informacji w załączniku: DYŻUR MPI.
Czytaj więcej
2018-09-06

Dofinansowanie na wymianę kotłów z programu CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu urochomił program CZYSTE POWIETRZE, który ma na celu zmniejszanie emisji zanieczyszczeń powietrza, będących efektem ogrzewania budynków mieszkalnych. W ramach tego programu właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację, i/lub pożyczkę na wymi
Czytaj więcej
2018-08-29

Uczysz się i masz rentę rodzinną? Sprawdź o czym musisz powiadomić ZUS

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki.  Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia. INFORMACJA ZUS
Czytaj więcej
2018-07-05

Ulga na start - informacja z ZUS dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, czyli przez sześć miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli podejmuje działalność gospodarczą  po raz pierwszy albo ponownie po  co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej oraz nie wykonuje d
Czytaj więcej
2018-06-05

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach uprzejmie informuje, iż od 12.06.2018 r. obowiązywać będą nowe taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone decyzją nr PO.RET.070.217.2.2018.MZ wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. DECYZJA TARYFY
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
najczęściej czytane

ZAWÓD ŻOŁNIERZ - służba przygotowawcza


Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski


Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki


Planujesz emeryturę – nie rób tego w czerwcu!