Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej - 25.09

UWAGA!!! Na prośbę organizacji pozarządowych organizator wydłużył zapisy na wydarzenie do niedzieli 22.09. włącznie.

Informacja prasowa