Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
x

Kontrast

Rozmiar czcionki

x

Szukaj

Wójt wyjaśnia

Dostawy wody w gminie

W ostatnich dniach kwietnia br. przyjąłem osobiście kilkanaście interwencji w sprawie obniżenia ciśnienia wody i jej jakości. Za przekazane uwagi serdecznie dziękuję.

Każdego lata w wielu gminach Wielkopolski występują problemy z zaopatrzeniem w wodę. Związane jest to między innymi ze zmianami klimatycznymi, w tym z tzw. „efektem stepowienia” Wielkopolski.

W przypadku naszej gminy aktualne możliwości produkcyjne systemu zaopatrzenia w wodę powinny zabezpieczać potrzeby i  dostawy wody dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Gmina liczy obecnie 8,8 tys. mieszkańców, a średniodobowe zaopatrzenie w wodę  na jednego mieszkańca należy przyjąć na poziomie 150 litrów. W chwili obecnej stacje uzdatniania wody w Dusznikach, Sarbii i Kunowie są w stanie sprostać  potrzebom naszych mieszkańców pomimo procesu stepowienia. 

Przejściowe spadki  ciśnienia wody mogą się pojawić w okresach wzmożonego zapotrzebowania spowodowanego pracami w rolnictwie (opryski, nawadnianie upraw) oraz w okresach suszy, zwłaszcza gdy woda jest wykorzystywana do podlewania ogródków. Taki stan dotyczy przede wszystkim  odbiorców położonych z dala od głównych magistrali wodociągowych. 

Odrębnymi problemami są gwałtowne spadki ciśnienia, a nawet przerwy w dostawach wody spowodowane awariami lub pracami remontowymi. Odebrane interwencje związane były właśnie z taką  sytuacją i wymianą elementów systemu uzdatniania wody na stacji w Kunowie. Spowodowało to kilkugodzinne obniżenie ciśnienia przez 4 dni dla odbiorców w Sękowie i Wilczynie.  Kilkudziesięciominutowe zakłócenia w Dusznikach związane były natomiast z usterką techniczną w stacji uzdatniania wody. W imieniu współpracowników z Komunalnego Zakładu Budżetowego przepraszam za powstałe niedogodności. 

Pragnę nadmienić, że w celu utrzymania w następnych latach normalnych warunków dostawy w okresach wzmożonego zapotrzebowania, w bieżącym roku wybudowany zostanie dodatkowy zbiornik wody w Kunowie. Zamierzamy podjąć również prace projektowe nad rozbudową ujęcia wody w Dusznikach.

Roman Boguś

Maj 2016 r. 


Powołanie Zastępcy Wójta Gminy Duszniki

W dniu 6 kwietnia br. powołałem na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Duszniki Pana Tadeusza Zimnego.  Zadecydowały o tym przede wszystkim względy praktyczne - w gminie powinien być ktoś, kto może zastąpić wójta podczas jego nieobecności, a także reprezentować gminę w przypadkach, kiedy inne obowiązki nie pozwalają na to wójtowi.  Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nie przewiduje się obowiązku przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. Poszukiwałem na to stanowisko osoby z dużym doświadczeniem,  dobrze przygotowanej merytorycznie i umiejącej współpracować z różnymi osobami i środowiskami. 

Pan Tadeusz Zimny posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Doświadczenie w pracy w samorządzie zdobywał w Urzędzie Miasta Poznania, w latach 2007 – 2010 był Zastępcą Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, a w latach 2011 – 2015 Zastępcą Wójta Gminy Dopiewo. Przez kilkanaście lat pracował również w bankowości. Spośród wielu różnych osób, których kandydatury brałem pod uwagę, Pan Tadeusz Zimny uzyskał najwięcej pozytywnych opinii od swoich współpracowników oraz mieszkańców gmin, w których poprzednio pracował.

Jestem przekonany, że Pan Tadeusz Zimny z zaangażowaniem będzie pracował dla dobra naszej Gminy, wykorzystując swoją wiedzę i bardzo bogate doświadczenie. W strukturze organizacyjnej Urzędu będzie przede wszystkim wspomagał wójta w nadzorze realizacji inwestycji i w kwestiach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Roman Boguś

Kwiecień 2016 r. 


Zatrudnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach

3 czerwca br. ogłosiłem konkurs na stanowisko dyrektora w trzech szkołach: Gimnazjum w Dusznikach oraz Szkole Podstawowej w Sędzinku i w Dusznikach. W pierwszych dwóch konkursach udział wzięli tylko dotychczasowi dyrektorzy, którym następnie powierzyłem stanowiska. Do konkursu w dusznickiej podstawówce nie przystąpiła dotychczasowa dyrektor ani żaden z nauczycieli tej szkoły posiadający kwalifikacje do piastowania tego stanowiska. W tym konkursie ofertę złożyła osoba spoza gminy. Komisja konkursowa, którą powołałem zgodnie z przepisami ustawy o oświacie, uznała, że ta kandydatka nie posiada kwalifikacji do objęcia tego stanowiska. Taką ocenę jednogłośnie wyrazili wszyscy członkowie komisji, w tym: przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców szkoły, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego i co najistotniejsze – przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Uznali oni, że choć osoba ta może się poszczycić bogatym doświadczeniem i uprawnieniami do zarządzania oświatą, to nie posiada kwalifikacji do nauczania przedmiotów prowadzonych w tej konkretnej szkole. Komisja nie dopuściła zatem kandydatki do dalszego etapu, a konkurs zakończył się bez wyłonienia kandydata na dyrektora. Stanowisko komisji potwierdzili zapytani o opinię prawnicy.

Ustawa o oświacie daje w takiej sytuacji wójtowi możliwość powierzenia stanowiska innej osobie, która posiada kwalifikacje. Po intensywnych poszukiwaniach nauczyciela, który byłby skłonny podjąć się wyzwania kierowania dusznicką podstawówką i jednocześnie posiadałby odpowiednie kwalifikacje, przedstawiono mi Panią Izabelę Cieślewicz. Po oficjalnej rozmowie, w trakcie której Pani Cieślewicz zaprezentowała swoje dotychczasowe doświadczenie i potwierdziła posiadanie odpowiednich kwalifikacji, podjąłem ostateczną decyzję o powierzeniu jej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dusznikach na okres 5 lat, co jest zgodne z zapisami ustawy o systemie oświaty.

Roman Boguś

Październik 2015r. 


Emisja obligacji komunalnych

Gmina Duszniki wyemituje w bieżącym roku obligacje komunalne o łącznej wartości nie większej niż 4.000.000 złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczymy na sfinansowanie budowy przedszkola oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy. 

Uchwała o emisji obligacji została podjęta już 28 kwietnia br., ale w związku ze zmianą obowiązujących przepisów, które weszły w życie 1 lipca br., konieczne było podjęcie nowej uchwały, uwzględniającej aktualną podstawę prawną. Rada podjęła uchwałę 28 lipca br.

Dlaczego obligacje?

Emisja obligacji jako forma pozyskiwania przez gminy środków finansowych jest już powszechnie stosowana przez samorządy. W naszej gminie jest to jednak nowe rozwiązanie. Przewaga obligacji nad kredytem polega na tym, że w przypadku obligacji gmina ma większy wpływ na kształtowanie parametrów pozyskiwania środków. W wielu przypadkach emisja obligacji jest tańsza niż tradycyjny kredyt (marża kredytowa przy poprzednim kredycie zaciągniętym przez gminę wyniosła 0,70%, a przy planowanej emisji obligacji wynosi 0,55%). Pozyskanie finansowania było dla naszej gminy koniecznością (zapłata za budowane przedszkole). Planowana emisja obligacji umożliwi nam nie tylko dokonanie zapłaty za przedszkole, lecz także przy jej pomocy zrestrukturyzujemy dotychczasowe zadłużenie gminy – poprawimy wskaźniki ekonomiczne naszego budżetu, aby mieć „przestrzeń” do pozyskiwania tzw. wkładu własnego w przypadku ubiegania się o fundusze unijne.

Czy mieszkańcy będą mogli nabyć obligacje swojej gminy?

Niestety, nie. Planowana emisja ma charakter emisji niepublicznej i w całości zostanie objęta przez bank, który ją przygotowuje. Przeprowadzenie emisji publicznej, skierowanej do naszych mieszkańców, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty takiej emisji wyniosłyby kilkaset tysięcy złotych, a jej przygotowanie wiązałoby się z koniecznością pośrednictwa biura maklerskiego i postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, co niepotrzebnie wydłużyłoby całą procedurę. Niewielkie emisje obligacji, a taki charakter ma obecna emisja obligacji naszej gminy, zawsze przeprowadza się w trybie niepublicznym. 

Roman Boguś

Sierpień 2015r.

 

Kalendarz wydarzeń
BIP Gminy Duszniki
BIP Gminy Duszniki
Komunikator SISMS
Komunikator SISMS
Biblioteka i Kultura
Biblioteka i Kultura
Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja
Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna
Usługi Komunalne
Usługi Komunalne