Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
x

Kontrast

Rozmiar czcionki

x

Szukaj

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Grzebienisku
dodano 2017-12-04

Mając na uwadze dbałość o czystość środowiska oraz sprostanie wymogom prawa UE i polskiego, Wójt Gminy Duszniki podjął się realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, których głównym celem jest doprowadzenie do zniwelowania niedoborów systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Duszniki.

Celem remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku było kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i osadowej, eliminacja zanieczyszczeń odprowadzanych do rowu melioracyjnego w Grzebienisku, ochrona wód gruntowych oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni do maksymalnie 660 m3/dobę. Wójt Roman Boguś w imieniu Gminy Duszniki w dniu 22 sierpnia 2016 r. podpisał umowę z firmą ATA TECHNIK na wykonanie remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

Plac budowy przekazano wykonawcy robót 19 września 2016 r. Roboty rozpoczęto od wyburzenia i rozbiórki części istniejących obiektów. Prace budowlane były utrudnione ze względu na brak możliwości wyłączenia istniejącej oczyszczalni ścieków z pracy. Objęły one remont powierzchni zbiornika uśredniającego oraz remont hali technologicznej. Wybudowano nowe obiekty: 2 zbiorniki żelbetowe, budynek technologiczny, zbiornik stabilizacji osadu z komorą zasuw, budynek mechanicznej stacji oczyszczania ścieków oraz komorę kraty hakowej. Równolegle do prowadzonych prac budowlanych ułożono sieci międzyobiektowe. W miarę postępu prac, kolejne obiekty wyposażono w urządzenia technologiczne, uruchomiono aparaturę kontrolno-pomiarową oraz podłączono wizualizację oczyszczalni na panelu kontrolnym w dyspozytorni. Badania potwierdzające odpowiednie parametry ścieków oczyszczonych - zgodność pracy oczyszczalni z wymogami norm polskich oraz z założeniami projektowymi, przeprowadziło Laboratorium firmy SGS Polska Sp. z o. o. Przedmiotem badania był ściek surowy i oczyszczony. Określono takie parametry jak odczyn pH, CHZT, azot ogólny, fosfor ogólny oraz zawiesinę ogólną.

Trwająca ponad rok inwestycja zakończyła się sukcesem zarówno na części ściekowej, jak
i osadowej. Zgodnie z założeniami, modernizacja części biologicznej oczyszczalni przystosowała obiekt do przyjęcia ścieków w ilości maksymalnej 660 m3/dobę i oczyszczenia ich do parametrów zgodnych z aktualnymi wymogami. Całkowity koszt prac zamknął się w kwocie 5 073 787,72 zł. Inwestycja ta została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, www.wfosgw.poznan.pl

1/4
Kalendarz wydarzeń
BIP Gminy Duszniki
BIP Gminy Duszniki
Komunikator SISMS
Komunikator SISMS
Biblioteka i Kultura
Biblioteka i Kultura
Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja
Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna
Usługi Komunalne
Usługi Komunalne