WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

05.11.2018

WYNIK WYBORÓW WÓJTA GMINY DUSZNIKI w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.

Liczba głosów ważnie oddanych: 4142

Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następującą liczbą głosów:

BOGUŚ Roman - 2342 głosów

WOROPAJ Adam - 1800 głosów

Na Wójta Gminy Duszniki został wybrany ROMAN BOGUŚ.

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW


22.10.2018

WYNIKI WYBORÓW

Wybory Wójta Gminy Duszniki:

Liczba głosów ważnie oddanych: 4246

Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następującą liczbą głosów:

BOGUŚ Roman - 2112 głosów

WAWRZYNIAK Czesława - 305 głosów

WOROPAJ Adam - 1829 głosów

Z uwagi na fakt, że żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, dnia 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na Wójta Gminy Duszniki. W II turze kandydatami są:

BOGUŚ Roman, KWW NASZA GMINA - NASZ DOM

WOROPAJ Adam, KWW WSPÓLNE DOBRO

 

Wybory do Rady Gminy Duszniki:

Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnie oddanych i zostali wybrani do Rady Gminy Duszniki:

Okręg nr 1         WOŹNIAK Wiesława   

Okręg nr 2          LISZKOWSKI Marek

Okręg nr 3         HENICZ Paweł

Okręg nr 4         ĆWIAN  Tomasz

Okręg nr  5         NOWAK Adam   

Okręg nr 6         DANIELCZAK Andrzej

Okręg nr 7         PACHOLAK Ryszard

Okręg nr 8         TYLKOWSKI Ireneusz

Okręg nr 9         BACHORZ Justyna

Okręg nr 10      KLUPŚ Magdalena

Okręg nr 11       FRĄCKOWIAK Marzena

Okręg nr 12      WROCHNA Małgorzata

Okręg nr 13      KLIŃSKA Jadwiga

Okręg nr 14      PAWLAK Grzegorz (mandat obsadzony bez głosowania)

Okręg nr 15      ZIMNA Kamila

 

Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej z głosowania w dniu 21 października br., zawierające szczegółową liczbą głosów oddanych na poszczególnych kandydatów znajdują się w BIP.

 


18.10.2018

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych - głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

SPIS WYBORCÓW-klauzula informacyjna

04.10.2018

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na radnych Rady Gminy Duszniki

OBWIESZCZENIE o zarajestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Duszniki

04.10.2018

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9 dnia przed datą wyborów tj. do 12 października 2018 r.   

INFORMACJA, WNIOSEK i ZGODA

27.09.2018

Zgłaszanie chęci głosowania w alfabecie Braille'a do dnia 8 października 2018: INFORMACJA

Do 12 października 2018 r. wnioski o sporządzenie pełnomocnictwa. INFORMACJA

 26.09.2018

Informacja o dodatkowym terminie na zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych: INFORMACJA

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach okręgowych komisji wyborczych: OBWIESZCZENIE

20.09.2018

Uprawienia wyborców niepełnosprawnych:  INFORMACJA

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni w wyborach 21 października 2018 r.: INFORMACJA

Informacja dotycząca dopisania do rejestru wyborców: INFORMACJA

19.09.2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach o dodatkowym terminie zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Duszniki w okręgu wyborczym nr 14: OBWIESZCZENIE

17.09.2018

Termin zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych - 21 września 2018 r. (piątek)

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych znajdują się w BIP Gminy Duszniki w zakładce Wybory Samorządowe 2018.

13.08.2018

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych: ZARZĄDZENIE NR 38/18

Informacja dotycząca umieszczania plakatów i ich usunięcia po dniu wyborów: INFORMACJA

11.09.2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach o terminach dyżurów dla przyjmowania i rejestracji list kandydatów do Rady Gminy Duszniki i na Wójta - TREŚĆ

10.09.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych- TREŚĆ

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie pierwszego posiedzenia terytorialnych komisji wyborczych - TREŚĆ

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Dusznikach

30.08.2018

KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II


TERMIN WYBORÓW: 21 października 2018 r., niedziela

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 na platformie Państwowej Komisji Wyborczej

KALENDARZ WYBORCZY, w tym:

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta