Spotkanie w Dziennym Domu Opieki Medycznej

15 września br. wójt Roman Boguś wziął udział w wizycie studyjnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pniewach. Celem spotkania wójtów i burmistrzów powiatu szamotulskiego oraz Starosty Szamotulskiego w tym miejscu było zapoznanie się z działalnością Dziennego Domu Opieki Medycznej w zakresie możliwości zapewnienia profesjonalnego wsparcia mieszkańcom powiatu - osobom niesamodzielnym i w wieku senioralnym. Po zakończeniu wizyty włodarze omówili również bieżące sprawy w zakresie współpracy pomiędzy samorządami.