Program wsparcia dzieci byłych pracowników PGR-ów - do 29 października

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia uczących się dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. W ramach projektu gmina zakupi sprzęt komputerowy (laptopy, tablety itp.). Szczegółowe informacje są dostępne na rządowej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dodatkowych wyjaśnień udziela Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego, tel. 61 29 19 312, e-mail: kier.gzo@duszniki.eu

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie wypełnionego oświadczenia oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Dusznikach, ul. Sportowa 1, do piątku 29 października 2021 r.

Do pobrania:

- Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

- Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych