Komunikat Wójta w sprawie podwyżek cen gazu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Duszniki!

W związku z informacjami o drastycznych podwyżkach cen gazu w naszej gminie zapewniam, że jestem w kontakcie z wójtami i burmistrzami gmin, będących w takiej samej bądź podobnej sytuacji do naszej. Wspólnie będziemy podejmować wszelkie możliwe działania w obronie mieszkańców naszych gmin.

6 października br. w moim imieniu zostało przesłane pismo do firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z prośbą o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i informacji o skali i przyczynach planowanej podwyżki cen gazu.

O efektach tych działań będę Państwa na bieżąco informował.

Roman Boguś

Wójt Gminy Duszniki