Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Aktualności

Woda w sieci wodociągowej Duszniki nadaje się do picia
2022-01-20
Woda w sieci wodociągowej Duszniki nadaje się do picia
Uwaga! Poniższe informacje dotyczą mieszkańców Dusznik, Zakrzewka, Podrzewia, Niewierza i Chełminka, do których woda jest dostarczana z ujęcia w Dusznikach. 20.01.2022 Urząd Gminy informuje, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda z wodociągu publicznego Duszniki nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze. Komunikat Sanepidu ws. jakości wody w sieci wodociągowej Duszniki z 20 stycznia 2022 r.: KOMUNIKAT 20.01.2022 20 stycznia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Duszniki ze względu na zwiększone stężenie manganu i żelaza. Jednocześnie zobowiązał Komunalny Zakład Budżetowy do doprowadzenia jakości wody do określonych norm w terminie do 31 marca 2022 r. 14.01.2022 Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody dostarczanej przez stację uzdatniania wody w Dusznikach wskazują na znaczną poprawę jej jakości. W chwili obecnej Komunalny Zakład Budżetowy oczekuje na oficjalną decyzję stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szamotułach dopuszczającą wodę do użycia. Do tego czasu obowiązuje Komunikat Sanepidu z 7 stycznia br., mówiący o tym, że wody nie można używać do celów konsumpcyjnych (treść komunikatu dostępna poniżej). Woda butelkowana jest dostępna bezpłatnie na placu KZB w Dusznikach w sobotę i niedzielę 15-16 stycznia w godzinach od 8.00 do 12.00, a od poniedziałku 17 stycznia od 7.00 do 18.00. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na placu KZB w przypadku większego zapotrzebowania na wodę.   10.01.2022 Na podstawie decyzji stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szamotułach woda w wodociągu Duszniki jest niezdatna do spożycia w związku z przekroczeniem norm dotyczących związków żelaza i manganu (tj. parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych). Pogłoski o rzekomym przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych (skażenia bakteryjne) są całkowicie BEZPODSTAWNE. Wyniki z 6 punktów wyznaczonych przez Sanepid do badania wody wskazują wyniki 0 jtk/ 100ml. Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach prowadził i prowadzi działania naprawcze na sieci Duszniki, które są na bieżąco uzgadniane ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Szamotułach. W chwili obecnej oczekujemy na potwierdzenie wyników badań z akredytowanego laboratorium, które potwierdzają ponowną przydatność wody do spożycia. Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego   Artykuł informacyjny dot. przekroczenia norm żelaza i manganu w wodzie pitnej, przekazany przez KZB Duszniki: ARTYKUŁ   10.01.2022 Od 10 stycznia 2022 roku do odwołania woda butelkowana jest dostępna na placu KZB od godz. 7:00 do 18:00. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na placu KZB w przypadku większego zapotrzebowania na wodę.   07.01.2022 Przekazujemy treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach ws. jakości wody w wodociągu Duszniki: KOMUNIKAT Woda z kranu nie nadaje się do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli, mycia zębów. Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczych. W dniach od 8 do 9 stycznia (od soboty do niedzieli) w godzinach od 8.00 do 12.00 na placu KZB w Dusznikach, ul. Szamotulska 16, można się zaopatrzyć w wodę butelkowaną. W piątek 7 stycznia woda butelkowana dostępna na placu KZB do godziny 20.00. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na stacji wodociągowej w Sarbii, w tych samych dniach i godzinach.   05.01.2022 W dniach od 6 do 9 stycznia (od czwartku do niedzieli) w godzinach od 8.00 do 10.00 na placu KZB w Dusznikach, ul. Szamotulska 16, można się zaopatrzyć w wodę butelkowaną. Mieszkańcy mogą również zaopatrzyć się w wodę we własne zbiorniki/pojemniki na stacji wodociągowej w Sarbii, w tych samych dniach i godzinach.   04.01.2022 W związku z awarią w sieci wodociągowej Duszniki oraz oczekiwaniem na wyniki badań pobranych próbek wody, Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach informuje, że wodę przed użyciem należy przegotować kilka minut, nie należy surową wodą myć warzyw ani owoców. Ponadto Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach zapewnia możliwość poboru wody z wodociągu Sarbia. Możliwość taka istnieje bezpośrednio na stacji wodociągowej w Sarbii w godz. 16-18.00. KZB wyznaczył punkt dostarczania wody butelkowanej na ul. Szamotulskiej 16 w Dusznikach (plac KZB) w godz. 16-20. W chwili obecnej Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach musi wypłukać sieć i oczekuje na wyniki badań. Poinformujemy Państwa niezwłocznie o wynikach badań. Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Czytaj więcej
BPiCAK uruchomiła licytacje fantów na rzecz WOŚP
2022-01-20
BPiCAK uruchomiła licytacje fantów na rzecz WOŚP
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadal zbiera fanty i dary na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są one licytowane, a uzyskane kwoty zostaną przekazane Fundacji WOŚP. BPiCAK wiele otrzymanych fantów wystawiła na licytacje na popularnym portalu Allegro, jako użytkownik o nazwe _debi_. Zainteresowanych tą formą licytacji zapraszamy na konto Facebook BPiCAK https://www.facebook.com/bpicakduszniki/ bądź bezpośrednio na stronę portalu aukcyjnego https://allegro.pl/uzytkownik/_debi_ Czytaj więcej
Wielkopolska Karta Rodziny - wnioski w urzędzie gminy
2022-01-20
Wielkopolska Karta Rodziny - wnioski w urzędzie gminy
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej. Karta przysługuje członkom rodziny wielodzietnej: rodzicom/ małżonkom/ opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do członków rodziny w przypadku ubiegania się o Wielkopolską Kartę Rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dzieci. Prawo do korzystania z Programu Wielkopolskiej Karty Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. Rodzice, którzy nabyli prawo do posiadania WKR stają się jej posiadaczami bezterminowo. Ważność karty przysługującej dzieciom to 24 miesiące. Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej https://rops.poznan.pl/ Gmina Duszniki podpisała porozumienie z Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) o współpracy w zakresie Programu "Wielkopolska Karta Rodziny". Od 2022 r. urząd gminy będzie przyjmował i weryfikował wnioski i oświadczenia od mieszkańców i przekazywał do ROPS, a następnie wydawał mieszkańcom karty. Wnioski o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w urzędzie gminy w Dusznikach, przy ul. Sportowej 1. Niezbędne formularze: WNIOSEK o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (z klauzulą RODO) OŚWIADCZENIE RODZICA   Mieszkańcy mogą się również ubiegać o Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego. Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1. Informacje o KDRPS znajdują się na stronie: https://szamotuly.pcpr.pl/karta-duzej-rodziny Czytaj więcej
Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania?
2022-01-17
Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania?
Na prośbę Urzędu Skarbowego w Szamotułach, poniżej przekazujemy informację prasową : " Podatkowy Polski Ład: gdzie znajdziesz informacje i odpowiedzi na swoje pytania". Informacja prasowa Czytaj więcej
Świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - od 1 stycznia 2022 r. w ZUS
2022-01-14
Świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - od 1 stycznia 2022 r. w ZUS
Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA 1   Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe. Więcej w informacji prasowej ZUS: INFORMACJA 2   Szczegółowe informacje dotyczące „500+” i RKO znajdują się również na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: •         500+: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 •         RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250 Czytaj więcej
Wojewoda Wielkopolski odwiedził gminę Duszniki
2022-01-14
Wojewoda Wielkopolski odwiedził gminę Duszniki
13 stycznia br. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński gościł w Dusznikach. Wizyta miała na celu przegląd inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Duszniki otrzyma wsparcie w kwocie 4,5 mln zł na przebudowę kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej w Dusznikach. Wojewoda spotkał się z Wójtem Gminy Duszniki Romanem Bogusiem i Starostą Szamotulskim Beatą Hanyżak, z którymi obejrzał dusznicki stadion i ulicę Szkolną w Grzebienisku. Remont tej drogi planuje Powiat Szamotulski. Wspólnie złożyli również wieniec i znicz pod tablicą w Dusznikach, upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich. Na zakończenie wizyty w gminie Duszniki, Wojewoda obejrzał słynną w całej Wielkopolsce szopkę w kościele w Sędzinach. Czytaj więcej
Stawki za odbiór odpadów - Gmina Duszniki na tle innych gmin
2022-01-13
Stawki za odbiór odpadów - Gmina Duszniki na tle innych gmin
Przez wiele lat mieszkańcy gminy Duszniki płacili za odbiór odpadów stawkę jedną z najniższych w regionie. Z każdym rokiem rośnie jednak ilość odpadów odbieranych od mieszkańców, a co za tym idzie, koszty gospodarowania odpadami. Na ich wysokość mają również wpływ coraz wyższe ceny paliwa i energii elektrycznej. To powoduje, że niemal wszystkie gminy w naszym regionie były zmuszone znacznie podnieść stawki opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców. W gminie Duszniki stawka została podniesiona do 24 zł i jest nadal jedną z najniższych.  Gmina Aktualna, podstawowa stawka za odbiór odpadów od 1 mieszkańca DUSZNIKI 24 zł LWÓWEK 24 zł SIERAKÓW 26 zł OBRZYCKO miasto 29 zł OBRZYCKO wieś 32 zł OSTRORÓG 32 zł WRONKI 32 zł KUŚLIN 32 zł SZAMOTUŁY 35 zł KAŹMIERZ 35 zł OPALENICA 35 zł BUK 35 zł   Czytaj więcej
Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów od mieszkańca od 1 lutego 2022 r.
2022-01-13
Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów od mieszkańca od 1 lutego 2022 r.
Uchwałą nr LIII/351/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 lutego 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana sposobu naliczania ulgi – 3,00 zł od nieruchomości). W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji. Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to radykalny wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców w ostatnich latach, a w konsekwencji wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, wzrost cen paliw, wzrost cen energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej. Do wszystkich właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ważne! Właściciel nieruchomości, który od 1 lutego 2022 r. chce skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów, zobowiązany jest do złożenia NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 marca 2022 r. Czytaj więcej
CEEB - obowiązek właścicieli lub zarządców do końca czerwca 2022!!!
2022-01-12
CEEB - obowiązek właścicieli lub zarządców do końca czerwca 2022!!!
Do końca czerwca każdy właściciel lub zarządca budynków ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Właściciele, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji, muszą to zrobić najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. W przypadku nowo powstałych obiektów, właściciele mają 14 dni na złożenie deklaracji, licząc od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1. Formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Uwaga! Złożenie deklaracji jest niezbędne do złożenia wniosku o DODATEK OSŁONOWY!!! Czytaj więcej
Dyżury Urzędu Skarbowego w sprawie Polskiego Ładu
2022-01-12
Dyżury Urzędu Skarbowego w sprawie Polskiego Ładu
Na prośbę Urzędu Skarbowego w Szamotułach, zamieszczamy informację prasową dotyczącą Polskiego Ładu. INFORMACJA PRASOWA Czytaj więcej
Dodatek osłonowy - nowe świadczenie dla mieszkańców
2022-01-05
Dodatek osłonowy - nowe świadczenie dla mieszkańców
Od 4 stycznia 2022 r. mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dodatek osłonowy. Komu przysługuje dodatek osłonowy? Zgodnie z ustawą, przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego: w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie, w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek osłonowy. W przypadku gdy w takim gospodarstwie wniosek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gdzie i kiedy można złożyć wniosek ? Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 r. lub do 31 października 2022 roku. W przypadku złożenia wniosku  do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas należy  złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, tel. 61 29 19 080 Można to zrobić w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub też w formie papierowej. Wniosek oraz wskazówki, jak go wypełnić, są do pobrania na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek? Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie: 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas: 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Więcej informacji znajduje się na stronie "Dodatek osłonowy - pytania i odpowiedzi": https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy Czytaj więcej
Grant z Fundacji Orlen
2022-01-04
Grant z Fundacji Orlen
Gmina Duszniki otrzymała grant w Programie „Czuwamy! Pamiętamy!” ufundowany przez Fundację Orlen. Wysokość grantu wynosi 7 tys. zł. Projekt, na który gmina otrzymała dofinansowanie, ma na celu upamiętnienie osoby Stanisława Lasowskiego – Powstańca Wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Duszniki w latach powojennych. Otrzymane środki pozwolą na wymianę zniszczonego nagrobka. Czytaj więcej
Więcej aktualności